Jelen dokumentum tájékoztatást nyújt a rendelés menetéről, teljesítéséről, és egyéb kikötésekről – ha van ilyen -, továbbá a fizetési módokról, garancia- és jótállásról.

Vállalkozás adatai

Szervezet neve: keyshop.hu

Kapcsolattartó / Képviselő: Nagy Krisztián EV

Nyilvántartási száma: 55047357

Adószáma: 56406849-2-33

Közösségi adószáma: HU56406849

Bankszámlaszáma: 16200106-11664781-00000000 (MagNet Bank)

IBAN: HU31162001061166478100000000

Honlap címe: www.keyshop.hu

E-mail cím: info@keyshop.hu

Telefonszám: +36 30 5 888 388

Székhely: H-2760 Nagykáta (Pest, Magyarország), Liszt Ferenc utca 16.

Tárhelyszolgáltató adatai:

Név: Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.
Cím: 1144 Budapest Ormánság utca 4., X. emelet 241.
Cégjegyzékszáma: 01-09-909968
Elérhetőség: gdpr@tarhely.eu

Fogalmak:

Felek: Eladó és Vevő együttesen

Vevő: gazdasági tevékenységéhez szakmájában eljáró, 18. életévét betöltött természetes személy

Fogyasztó: szakmája, önálló foglalkozása, vagy az üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy

Szerződés: Felek között telefonon, kapcsolatfelvételi űrlapunkon vagy e-mailben leadott megrendelésről szóló szerződés megkötése

Jótállás: a magyar Polgári törvénykönyv (Ptk.) és egyéb vonatkozó jogszabályok szerint

Távollévők között kötött szerződés: a szerződés tárgyát képező termék megvásárlására vagy szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés, amely a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül, távollévők közti kommunikációs eszköz alkalmazásával, távértékesítési rendszer keretein belül kerül megkötésre.

Távollévők közti kommunikációs eszköz: a felek távollétében szerződési nyilatkozat megtételére alkalmas eszköz, pl. internetes hozzáférést biztosító eszköz, nyomtatvány, katalógus, e-mail, telefon

Termék: aktuális kínálatunkban eladásra szánt, fizikálisan vagy elektronikus úton birtokba vehető, vagy máskülönben Vevő kérésére beszerezhető, Szerződés tárgyát képező, forgalomképes ingóság

Weboldal: jelen oldal és minden aloldala, melyen keresztül megtekintheti kínálatunkat, választ kaphat a gyakran felmerülő – vásárlás előtti vagy technikai – kérdésére, illetőleg rendelési igényével kapcsolatba léphet az Eladóval.

Vonatkozó jogszabályok:

ÁSZF hatálya és elfogadása:

A szerződés a rendelési igény feldolgozását követően az ajánlat elfogadása után jön létre.

Szerződés nyelve és formája: a szerződés nyelve magyar.

Árak:

Weboldalunkon az árak forintban értendők és nem tartalmazzák az ÁFA-t. Vállalkozásunk minden megrendelésről 27%-os áfás számlát állít ki. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk, mivel informatikai rendszerünk, illetőleg partneri kötöttségünk miatt az árak dinamikusan, akár napi rendszerességgel is változhatnak, így tehát az irányadó árakat mindig az e-mailben, vagy egyéb módon eljuttatott – csatolt – ajánlat tartalmazza.

Szerzői jogok:

Weboldalunk szerzői műnek minősül a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 1. § (1) bekezdése értelmében, szerzői jogi védelem alatt áll minden egyes része. Tilos a weboldalunkon található képek, szövegek, szoftveres, illetve grafikai programok engedély nélküli használata, továbbá a weboldalunkat módosító, kártékony alkalmazások használata, ugyanezen törvény 16. § (1) bekezdése szerint. Felhívjuk figyelmét, hogy weboldalunkról, valamint adatbázisunkból történő anyagok, képek, videók, szövegek átvételére kizárólag a jogtulajdonos (keyshop.hu és egyben Nagy Krisztián EV) írásos hozzájárulása esetén van lehetőség, forrásmegjelölés feltüntetése mellett.

Részleges érvénytelenség és magatartási kódex:

Abban az esetben, ha a Szerződési Feltételeink egy, vagy valamennyi pontja jogilag hiányos/hatálytalan lenne, arra a részre a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak. A szerződés többi része továbbra is érvényes.

Műszaki védelmi intézkedések és digitális adattartalom működése:

A szerverek, melyek a weboldalunkon megjelenő adatokat biztosítják, 99,9%/év feletti elérhetőséggel rendelkeznek. A teljes adattartalmat folyamatosan mentjük rendszeres időközönként, ha gond adódna, úgy az eredeti adatok visszaállíthatók. Az adatok, melyek weboldalunkon megjelennek, biztonságos (pl. MySQL, InnoDB) adatbázisokban kerülnek tárolásra. Ezen adatokat érzékeny mivoltukból adódóan megfelelő erősségű titkosítással tároljuk.

Termékek tulajdonságai:

Weboldalunkon az értékesítésre szánt termékek tulajdonságairól az adott termék adatlapja (összefoglaló, leírás) szolgáltat információt, ugyanakkor általánosságban kijelenthető, hogy forgalmazott termékeink nagyrésze digitális, egyúttal elektronikus módon kerül átadásra a magyar és európai jogszabály(ok)ban előírt dokumentációval egyetemben.

Adatbeviteli hibák javítása és felelősség az adatok valóságáért:

Kapcsolatfelvétel során, vagy egy konkrét rendelési űrlapon megadott adatok pontosságáért Ön a felelős. Ezen adatok alapján állítjuk ki a számlát, a szállítási címként megjelölt címre kézbesítjük a terméke(ke)t, amennyiben az fizikailag is kiküldésre kerül például futárszolgálat által. Ennek megfelelően Ön tudomásul veszi, hogy Vállalkozásunk jogosult az Ön által hibásan megadott adatokból eredő károk, költségek Ön részére történő áthárítására. Vállalkozásunk a hibás adatbevitel miatt való teljesítésért kizárja felelősségét. Az elírt e-mail cím vagy postafiókja telítettsége következtében a visszaigazolás kézbesíthetetlennek minősül, ezáltal a Szerződés létrejöttét (meg)akadályozhatja.

Eljárás hibás ár esetén:

Vállalkozásunk kizárja felelősségét a minden gondossága ellenére, továbbá az informatikai rendszer meghibásodásából eredő, nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árért.

Nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árnak minősül:

Amennyiben hibás ár került feltüntetésre, Vállalkozásunk tájékoztatja Önt az esetről és felkínálja a termék helyes áron való megvételének lehetőségét, így az Ön döntése értelmében vagy megrendeli helyes áron a terméket vagy következmények nélkül eláll attól.

Fizetési módok:

Banki átutalás:

A végösszeg kifizetése történhet banki átutalással közvetlen Vállalkozásunk bankszámlájára. Miután az összeg beérkezett, átadjuk csomagját a futárszolgálatnak kiszállítás céljából, amennyiben az elérhető a megrendelt termék(ek) jellegéből adódóan. Banki átutalás esetén elektronikus szoftverlicence(ke)t általában a rendelés napján kézbesítjük Vevő e-mail címére.

A termék (szoftverlicenc és hozzá tartozó dokumentáció) a Vevő által megadott, vagy kapcsolatfelvételnél használt e-mail címére továbbítjuk egy (1), de legfeljebb öt (5) munkanapon belül az összeg bankszámlánkra való jóváírását követően, kivéve ha azt előre egyeztettük Vevővel, miszerint a kézbesítés az Ő részére történő beszerzés miatt hosszadalmasabb lehet.

Utánvét:

Vállalkozásunk nem biztosít utánvétes fizetési lehetőséget.

Vállalkozásunk visszatarthatja a csomag átadását vagy termékek elektronikus kézbesítését, amíg meggyőződünk a termék vételárának sikeres kifizetésének megtörténtéről banki átutalás esetén. Ha a termék árát nem egyenlítette ki teljes mértékben, Vállalkozásunk felhívja az Ön figyelmét a vételár kiegészítésére. Ugyanezen feltételek irányadóak pénztári készpénzbefizetés esetén is.

Eljárás nem teljesíthető visszaigazolt rendelés esetén

Amennyiben az Ön megrendelése nem teljesíthető, úgy a szerződéstől elállhat és/vagy a keyshop.hu (mint Eladó) felmondhatja azt a következő indokolással, melyről minden esetben tájékoztatja a másik felet (mint Vevőt), email-ben vagy az elérhető kapcsolattartói adatok egyikén.

Lehetséges okok:

Külföldi értékesítés:

Vállalkozásunk elsősorban Magyarország területén belül biztosítja a megrendelt termékek kiszállítását/átvételét.

A Magyarországon kívüli vásárlásra szintén jelen Szerződési Feltételeink irányadóak. Vevő ebben az esetben valamely Európai tagállam nagykorú állampolgára vagy ott lakóhellyel rendelkező, gazdasági tevékenysége, illetve szakmája körén kívül eljáró természetes személy. Szervezeti, állami, vagy gazdasági társaság vásárlása során pedig valamely Európai tagállamban letelepedési hellyel rendelkező, az Európai Unión belül terméket vásárló vagy szolgáltatást igénybe vevő, gazdasági tevékenysége, illetve szakmája körében eljáró személy.

A kommunikáció és vásárlás elsődleges nyelve magyar. Vállalkozásunk nem köteles a Vevő tagállamának megfelelő nyelven kommunikálni.

Vállalkozásunk nem köteles megfelelni a külföldi Fogyasztó/Gazdasági társaság tagállama szerinti nemzeti jogban az érintett termékkel összefüggésben meghatározott szerződésen kívüli követelményeknek, kivéve a szoftverek adás vételéről szóló Európai jogszabályokat. A külföldi Ügyfelek a jelen Általános Szerződési Feltételeink szerint élhetnek jogérvényesítési lehetőségükkel.

Banki átutalás esetén a végösszeget a Vállalkozásunk által meghatározott pénznemben egyenlítheti ki, melyet rendszerint a bank(ok) automatikusan átváltanak Eladó pénznemére. Vállalkozásunk visszatarthatja a termék átadását, amíg meggyőződik a vételár – és szállítási díj – sikeres kifizetéséről. Ha a vételár nem került teljes mértékben kifizetésre, Vállalkozásunk felhívja Vevő figyelmét a vételár kiegészítésére.

Vállalkozásunk a magyar vásárlókat megillető átadási lehetőségeket biztosítja a nem magyarországi vásárlóknak is, amennyiben rendelkezésre áll az adott országban az adott szállítási mód. Vevő kérheti a termék külföldre történő szállítását, a külföldre vonatkozó szállítási díj megfizetése mellett, amennyiben az elérhető a megrendelt termék(ek) jellegéből adódóan.

Fogyasztói tájékoztató a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján:

Tájékoztatás a Vevőt megillető felmondási és/vagy elállási jogról:

Fogyasztónak a Ptk. 8:1. § 1. bekezdés 3. pontja alapján kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása, üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy minősül, ennek értelmében jogi személyek nem élhetnek az indokolás nélküli elállás jogával!

A Fogyasztót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § alapján indokolás nélküli elállási jog illet meg. A Fogyasztó gyakorolhatja elállási jogát a termék adásvételére irányuló szerződés esetén a termék átvételének napjától számított 14 napos határidőn belül.

A Fogyasztó elállási jogát gyakorolhatja a szerződés megkötésének és a termék átvételének napja közti időszakban is.

Amennyiben a szerződés megkötésére a Fogyasztó tett ajánlatot, megilleti őt a szerződés megkötése előtt az ajánlat visszavonásának joga, mely megszünteti a szerződés megkötésére irányuló ajánlati kötöttséget.

Elállási nyilatkozat, Fogyasztó elállási és felmondási joga:

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban biztosított jogát a Fogyasztó az erre vonatkozó nyilatkozata útján gyakorolhatja.

Fogyasztói elállási nyilatkozat érvényessége:

Határidőben érvényesítettnek tekintjük az elállási jogot, amennyiben a Fogyasztó nyilatkozatát határidőn (14 napon) belül elküldi részünkre.

A Fogyasztót terheli a bizonyítás, miszerint elállási jogát e rendelkezéssel összhangban gyakorolta.

Vállalkozásunk a Fogyasztó elállási nyilatkozatának beérkezése után elektronikusan visszaigazolja a Fogyasztó számára az elállási jog gyakorlásának tényét, illetve tudomásul vételét.

Vállalkozásunk visszatérítési kötelezettsége:

Ha a Fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. § alapján eláll a szerződéstől, Vállalkozásunk az elállásról történő tudomásszerzéstől számított 14 napon belül visszatéríti a Fogyasztó által megfizetett teljes összeget, a teljesítéssel összefüggő költségeket is beleértve, mint a szállítási díj. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ezen rendelkezés nem vonatkozik a szokásos, kevésbé költséges szállítási módtól eltérő szállítási mód választásával okozott többletköltségekre.

Vállalkozásunk visszatérítési kötelezettségének módja:

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. § alapján történő elállás/felmondás esetén Vállalkozásunk a Fogyasztónak visszajáró összeget a Fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyezően téríti vissza. A Fogyasztó jóváhagyása esetén Vállalkozásunk a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, azonban a Fogyasztót ebből adódó többletdíj nem terhelheti. A Fogyasztó által hibásan megadott bankszámlaszám vagy postacím miatti késedelem folytán Vállalkozásunkat nem terheli felelősség.

Többletköltségek:

Ha a Fogyasztó a szokásos, kevésbé költséges szállítási módtól eltérő szállítási módot választ, Vállalkozásunk nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltséget. Ilyenkor visszatérítési kötelezettségünk a feltüntetett általános szállítási díjtételek erejéig áll fenn.

Visszatartási jog:

Vállalkozásunk visszatarthatja a Fogyasztónak visszajáró összeget, amíg a Fogyasztó vissza nem küldte a terméke(ke)t vagy egyértelműen nem igazolta, hogy visszaküldte. Utánvéttel, postánmaradó, illetőleg portósan feladott csomagokat nem fogadunk el.

Fogyasztó felelőssége az értékcsökkenésért:

A Fogyasztó felel a termék jellegének, tulajdonságának, működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért.

Fogyasztó elállási jogát nem gyakorolhatja a következő esetekben:

Felhívjuk figyelmét, hogy Ön nem gyakorolhatja elállási jogát a 45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 29. §. (1) bekezdésében foglalt esetekben:

Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás:

A Fogyasztói tájékoztató ezen pontja a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdése felhatalmazása alapján a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 3. számú melléklete alkalmazásával készült.

Kellékszavatosság:

Milyen esetben élhet Ön kellékszavatossági jogával?

Hibás teljesítés esetén Vállalkozásunkkal szemben kellékszavatossági igényét érvényesítheti a Polgári Törvénykönyv vonatkozó szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön a következő kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az Ön által választott lehetőség teljesítése lehetetlen vagy Vállalkozásunk számára aránytalan többletköltséggel járna. Ha kijavítást vagy kicserélést nem kért vagy nem kérhette, abban az esetben elállhat a szerződéstől.

Választott kellékszavatossági jogáról áttérhet egy másikra, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt vagy arra Vállalkozásunk adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Az Ön kötelessége a hibát, annak felfedezését követően haladéktalanul, legkésőbb 1 hónapon belül jelezni. A szerződés teljesítésétől számított 1 éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait nem érvényesítheti.

Ha a Fogyasztó és Vállalkozásunk közti szerződés tárgya használt dolog, a felek rövidebb elévülési időben is megállapodhatnak, de 1 évnél rövidebb elévülési határidő nem köthető ki.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön Vállalkozásunkkal szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított 6 hónapon belül kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást Vállalkozásunk nyújtotta. A teljesítéstől számított 6 hónap leteltét követően viszont Önnek kell bizonyítani, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Használt termékekre eltérő szabályok vonatkoznak a szavatosság és jótállás tekintetében. Használt termék esetén is létezik hibás teljesítés, de figyelembe kell venni azon körülményeket, melyek alapján a Vásárló bizonyos hibák előfordulására számíthatott. Az avulás következtében egyes hibák jelentkezése egyre gyakoribbá válik. A Vásárló csak olyan hiányosságok esetén érvényesítheti szavatossági jogát, melyek a használtságból eredő hibákon felüliek és azoktól függetlenül keletkeztek. Ha a használt termék hibás és a hibáról tájékoztatták vásárláskor a Fogyasztót, Vállalkozásunkat ez esetben felelősség nem terheli.

Termékszavatosság:

Milyen esetben élhet Ön termékszavatossági jogával?

Ingó dolog/termék hibája esetén választása szerint Ön kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényét érvényesítheti.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék hibás, ha a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek nem felel meg vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Ön termékszavatossági igényét a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított 1 éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét csakis az ingó dolog gyártójával/forgalmazójával szemben gyakorolhatja. Önnek kell bizonyítania a termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén.

Milyen esetben mentesül a gyártó/forgalmazó termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó/forgalmazó kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

A gyártónak/forgalmazónak a mentesüléshez elegendő 1 okot bizonyítania.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre/kijavított részre vonatkozóan érvényesítheti kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben.

Jótállás:

Milyen esetben élhet Ön jótállási jogával?

Hibás teljesítés fennállása esetén a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján Vállalkozásunk jótállásra köteles.

Jogszabály írja elő a jótállás biztosítását a tartós fogyasztási cikkek, mint a műszaki cikkek, gépek, szerszámok esetén, melyek vételára meghaladja a 10.000 Ft-ot.

Forgalmazott új és/vagy használt számítástechnikai eszközök, elektronikai berendezések okos-készülékekre („fizikai termékek”) a következő garanciális időtartamok érvényesek:

Milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg Önt a jótállás alapján?

A tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet meghatározza a kötelező jótállás eseteit. Az ezen kívül eső termékek esetén Vállalkozásunk nem vállal jótállást. Jótállási igényt a jótállási határidőn belül lehet érvényesíteni. Ha a jótállásra kötelezett a jogosult felhívására megfelelő határidőn belül nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban kijelölt határidő elteltétől számított 3 hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már lejárt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási igény érvényesítésére a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat szükséges alkalmazni. A jótállási határidő a fogyasztási cikk Vevő részére történő átadása vagy az üzembe helyezés (amennyiben Vállalkozásunk végzi), napjával kezdődik. A jogszabályi, vagy Vállalkozásunk által nyújtott jótállási időn túl jótállással kapcsolatos ügyekben, kérjük, forduljon a gyártóhoz!

Mi a jótállás és más szavatossági jogok viszonya?

A jótállás a szavatossági jogok (termék, illetve kellékszavatosság) mellett érvényesül. A szavatossági jogok és a jótállás közti különbség, hogy jótállás esetén kedvezőbb a Fogyasztó számára a bizonyítási teher.


A 151/2003 Korm. Rendelet szerinti kötelező jótállás hatálya alá eső, rögzített bekötésű, illetőleg 10 kg-nál nehezebb vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket – a járművek kivételével – az üzemeltetés helyén szükséges megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetési helyen nem elvégezhető, a le- és felszerelésről, továbbá az el- és visszaszállításról a javítószolgálat gondoskodik.


Cégünk vállalása a kötelező jótállás időtartamán belül nem tartalmazhat a Fogyasztóra nézve hátrányosabb feltételeket, mint amit a kötelező jótállás szabályai biztosítanak. Ennek lejárta (1 év) után az önkéntes jótállás feltételei szabadon megszabhatók, viszont a jótállás ilyenkor sem érintheti hátrányosan a Fogyasztó jogszabályból eredő (kellékszavatosságon alapuló) jogainak fennállását.

Három munkanapon belüli csereigény:

Létrejött szerződés és teljesített megrendelés esetén megilleti Önt a 3 munkanapon belüli termékcsere joga. 3 munkanapon belüli csereigényt a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó tartós fogyasztási cikkek esetén érvényesíthet, mely szerint, ha 3 munkanapon belül érvényesíti csereigényét, Vállalkozásunknak úgy kell értelmeznie, hogy a termék eladáskor már hibás volt és minden további nélkül a terméket ki kell cserélnünk.

Elektronikus módon, egyéb tárgyi adathordozó, médium, CD vagy DVD nélkül átadott termékekre a három munkanapos csereigény nem érvényesíthető. Csereigény esetén Ön élhet csere- vagy pénzvisszafizetés lehetőségével.

Mikor mentesül Vállalkozásunk jótállási kötelezettsége alól?

Vállalkozásunk jótállási kötelezettsége alól kizárólag akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, párhuzamosan nem érvényesíthet. A jótállásból fakadó jogok a szavatossági jogosultságoktól függetlenül megilletik Önt.

Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek:

A Fogyasztó a terméket, illetőleg Vállalkozásunk tevékenységét illető kifogásait a következő elérhetőségeinken juttathatja el hozzánk:

A Fogyasztó írásban közölheti Vállalkozásunkkal panaszát. A panasz vonatkozhat a Vállalkozásunk részéről eljáró személy viselkedésére, munkájára, esetleg mulasztására, mely a termék forgalmazásával, értékesítésével közvetlen kapcsolatban áll.

Az írásbeli, e-mailben vagy kapcsolatfelvételi űrlapunkon benyújtott panaszt Vállalkozásunk a beérkezéstől számított 30 napon belül írásban megválaszolja.

Vállalkozásunk Vevőt írásban tájékoztatja, amennyiben a panaszt elutasítja. Abban az esetben, ha Vállalkozásunk és a Vevő közti jogvita tárgyalások útján sem rendeződik, Vevő további jogérvényesítési lehetőségekkel élhet.

Fogyasztóvédelmi Hatósági eljárás:

A Fogyasztói jogok megsértése esetén a Vevő jogosult panaszt tenni a lakóhelye szerint illetékes Fogyasztóvédelmi Hatóságnál. A hatóság dönt a Fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról a panasz elbírálását követően. Az elsőfokú hatósági feladatokat a járási hivatalok látják el. Elérhetőségük: https://jarasinfo.gov.hu/

Bírósági eljárás:

A Fogyasztó polgári eljárás keretein belül jogosult a jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

Online vitarendezési platform:

Az Európai Bizottság által létrehozott weboldalon, Fogyasztói regisztrációt követően, az oldalon található kérelem kitöltésével a Fogyasztó rendezheti az online vásárlással kapcsolatos jogvitáit bírósági eljárás indítása nélkül. Ez is egy módja a távolsági korlátok nélküli Fogyasztói jogérvényesítésnek.

Ön panaszt tehet az online megrendelt termékkel/szolgáltatással kapcsolatban.Önnek és az Ön által bepanaszolt vállalkozásnak lehetősége van ezen az online vitarendezési platformon együtt kiválasztani, hogy mely vitarendezési testületet bízzák meg a panasz kezelésével.

Az online vitarendezési platform a következő weboldalon érhető el: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU

Egyéb rendelkezések

Garancia, jogkikötések

Vállalkozásunk a forgalmazott termékekkel kapcsolatban törekszik azok naprakész, helyes információjának szolgáltatására, ugyanakkor ez nem minden esetben lehetséges, és egyes frissítések, vagy módosítások adott termékre lehetnek kötelezőek is (ilyen például egy újabb verzió vagy biztonsági frissítés adott szoftverhez).

A Weboldalon elérhető termékek időről időre változtatásra kerülhetnek a gyártók és fejlesztők által, így ezekért felelősséget nem tudunk vállalni. Az oldalon található illusztrációk, termékfotók, egyes gyártók logója a jogszerűen bejegyzett tulajdonosok korlátlan tulajdonában állnak. Ezen tartalmak kizárólag a termékek funkcióit, tulajdonságait hivatottak prezentálni.

Forgalmazott elektronikus szoftvertermékeinkre (elektronikus licenc) jellegükből adódóan elállási jog nem érvényesíthető, a felhasználás; mint a termékkulcs; aktiváló kód; kódkártya; ún. „voucher” kód; egyedi azonosítóval ellátott „S/N” kód; vagy másnéven licencre garanciát vállalunk, miszerint azok átadása – és használatba vétele – jogszerűen megy végbe.

Garancia érvényesítés feltételei elektronikus termékeknél:

Garancia érvényesíthető, amennyiben a megvásárolt szoftver és a hozzá tartozó licenc valamilyen hiba folytán nem használható fel a választott program aktiválásakor. Bizonyított hibás teljesítés esetén termékét cseréljük, vagy visszatérítjük a vételárát, amennyiben a termék idő közben kifutott, átmeneti készlethiánnyal rendelkezik, vagy partnereink, így általunk sem teljesíthető a garanciális csere.

Garanciális igény benyújtásához szükséges információk:

Garanciális igény elektronikus termékeknél elveszik, ha:

Jogtiszta szoftverek

Az Európai Bíróság (Curia) 2012. július 3.-i, (C-128/11.) határozata alapján a szoftverek értékesítése az adathordozó (CD/DVD/Pendrive vagy egyéb médium) fizikai szállítása nélkül is megengedett. A licenckulcsok digitális, illetve elektronikus formában átadhatóak, valamint fel nem használt szoftverlicencek eladása, használt licencek tovább ruházása teljesen legális, attól függetlenül, hogy az a szoftver adathordózó lemezén található, COA matrica vagy elektronikus licenc.

A szoftvergyártó nem akadályozhatja meg licenceinek további eladását, és hogy ezáltal a szoftvert tovább használják, beleértve az OEM, DSP, Volume, illetve Retail verziókat is. A szoftvergyártó szerzői joga az első eladás alkalmával kimerül. Volume licenc egyesével történő eladása és online átruházható licencek kereskedelme megengedett az EU területén. (ECLI:EU:C:2012:407, EU 2001/29/EG, 28., 2009/24/EK)

Speciális rendelkezések ESET vírusirtó és védelmi megoldásokról

Az ESET licencelését a fejlesztő Magyarországi Képviselete, a Sicontact Kft. végzi. Vevő ESET termékek iránti rendelésének leadásával hozzájárul valamennyi információ továbbítására, amely a licenc kiállításához, Vevőhöz való eljuttatásához, továbbá annak lejárata előtti kapcsolatfelvétel, vagy időközbeni terméktámogatással kapcsolatosan felmerülhet.

Vevő a szükséges továbbítandó adatokról bővebb információt az Adatkezelés oldalunkon olvashat. Ezen rendelkezés minden ESET termékekre vonatkozik, beleértve a próbalicenceket is.