Kérjük, figyelmesen olvassa el jelen Adatkezelési Tájékoztatónkat (a továbbiakban: Tájékoztató), melyben személyes adatai kezelését érintő gyakorlatunkat ismertetjük, együttesen az Általános Adatvédelmi Rendelet (a GDPR, azaz az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendelete) szerint.

Ez a Tájékoztató az Adatkezelő szolgáltatásait igénybe vevő személyre vonatkozik. Bemutatja, hogy az Adatkezelő hogyan gyűjti, használja fel és osztja meg bizonyos esetekben harmadik felekkel az Ön személyes adatait, továbbá információval szolgál az Ön adatkezeléssel összefüggő érintetti jogairól.

Az Adatkezelő elkötelezett e honlapot felkereső egyének személyes adatainak és magánéletének védelme iránt. Jelen tájékoztató és nyilatkozat mindenekelőtt az ügyfelek és hírlevél-feliratkozók személyes adatainak interneten keresztül történő bizalmas kezeléséről és védelméről szól, mindazonáltal ide tartoznak az oldal látogatói is.

Összefoglaljuk, hogy az Adatkezelő milyen Önre vonatkozó adatokat hogyan gyűjthet és használhat fel, illetve milyen módon használhatják fel. Az adatok illetéktelen személyek részére nem kerülnek átadásra, továbbá ezen tájékoztatóban meghatározott formában kerülnek felhasználásra.

A szerződésekben egyedi esetekben az adatkezelés célja módosulhat, mely az adott szerződésben rögzített feltételekkel történik.

A tájékoztató fontos információt nyújt Önnek személyes adatai védelméről és ehhez fűződő jogairól. Ha a felhasználó nem fogadja el ezen feltételeket, jogában áll a honlap használatát felfüggeszteni és személyes adat megadása nélkül a böngészést befejezni. Az oldal további használatával, vagy annak böngészésével, mely során személyes adatot adhat meg (pl. kapcsolatfelvétel céljából), Ön kifejezett hozzájárulását adja, hogy a jelen dokumentumot elolvasta és elfogadta.

Az Ön által megadott személyes adatokat kezeli:

keyshop.hu, (Nagy Krisztián EV felelős képviselője)

Kapcsolattartó: Nagy Krisztián

Székhely: H-2760 Nagykáta (Pest), Liszt Ferenc utca 16.

Adószám: 56406849-2-33

Nyilvántartási szám: 55047357

Email: info@keyshop.hu

Telefonszám: +36 30 5 888 388

ADATKEZELŐ FELELŐSSÉGE ÉS ELÉRHETŐSÉGE

1.1 Adatkezeléssel kapcsolatos információk

Jelen Tájékoztatóban ismertetett adatkezelések tekintetében a keyshop.hu weboldalt üzemeltető Nagy Krisztián EV az adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő).

AdatkezelőFelelősségi körök
keyshop.hu (Nagy Krisztián EV)Összes tevékenység

Adatvédelmi eljárásainkat érintő észrevétel, kérdés vagy panasz esetén a fenti elérhetőségeken fordulhat hozzánk.

Választásának megfelelően Ön személyes adatai megadása nélkül is jogosult hozzáférni weboldalainkhoz, viszont a böngészéshez elengedhetetlen valamennyi süti (cookie) szabályzat elfogadása, hírlevél fogadása esetén pedig az ún. megerősítő e-mail jóváhagyó visszaigazolása (linkre való kattintás).

Személyes adat az összes olyan információ, amely közvetett vagy közvetlen módon, azonosító szám szerint vagy az ehhez tartozó adatok alapján azonosítható természetes személyre vonatkozik. Abban az esetben ha az oldal Tulajdonosa az Ön személyes adatait gyűjti, az adatgyűjtés átlátható és bizalmas adatkezeléssel történik.

Az Ön személyes adatai olyan információk, melyek segítségével az Ön személye beazonosítható, például: vezetéknév, utónév, telefonszám, postacím, e-mail cím. Az Ön személyes adatait önkéntesen megadott módon, az Adatkezelő az oldalon történő böngészéskor gyűjtheti, megjelölve minden esetben a cél eléréséhez szükségszerűen megadandó adatokat.

Ha nem kívánja megadni ezen adatokat, akkor nem férhet hozzá a honlap egyes funkcióihoz, szolgáltatásaihoz (pl. ajánlatkérés). Az opcionálisan megadandó adatok gyűjtése a felhasználói igények megismerését, kényelmi funkciókat, illetőleg a honlap és szolgáltatások fejlesztését szolgálja.

Az alábbi személyes adatok kezelése történik:

Adatkezelés időtartama:

Adattovábbítás feltételei

Az Adatkezelő az általa kezelt adatokat – a szükséges mértékben – továbbíthatja a következő területeken tevékenykedő, általa kijelölt személyek, valamint társaságok részére:

Adatfeldolgozók

Megrendeléskor az Adatkezelő (a Vevő által megjelölt szállítási mód alapján) a nevét, szállítási címét (Futárszolgálat esetén e-mail címét és telefonszámát), továbbá a termék beszedendő (esetenként előre kiegyenlített) vételárával kapcsolatos információt átadja a kiszállítást végző cég számára, a termék Vevő részére történő kézbesítése céljából.

Az Adatkezelő által használt futárszolgálatok, adatfeldolgozók:

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. (székhelye: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2., cégjegyzékszáma: 13-09-111755, adószáma: 12369410-2-44)

Magyar Posta Zrt. (székhelye: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6., cégjegyzékszáma: 01-10-042463, adószáma: 10901232-2-44)

Elektronikus kézbesítés (e-mail) esetén a Vállalkozás képviseletében eljáró személy az adatkezelő és feldolgozó, aki az adatokat harmadik fél felé szükség szerint továbbítja a rendelés könyvelése, számlázása, esetleges jogvita rendezése és egyéb kötelezettség esetén (lásd fentebb: „Adattovábbítás feltételei”)

A Felhasználó elfogadja e hozzájárulás szerint az általa választott kiszállító cég és/vagy kézbesítési mód saját Általános Szerződési Feltételeit.

Adatfeldolgozást végző vagy adatkezelést érintő cégek, személyek

Az Adatkezelő és egyben a keyshop.hu weboldalt üzemeltető, Nagy Krisztián EV végzi az adatok kezelését. A Tulajdonoson kívül más cégek is részt vesznek az ügyfelek és látogatók adatainak kezelésében, tárolásában. Érintett (mint Ügyfél/Látogató/Fogyasztó/Vevő vagy Felhasználó, aki regisztrált oldalunkon vagy személyes adatait regisztráció nélkül megadta megrendelési lap, feliratkozási űrlap, kapcsolatfelvételi oldal vagy egyéb helyen) rendelése leadásával és az oldalon történő vásárlásával automatikusan hozzájárul, hogy elégedettség-felmérési célból a vásárlását követő napokban (például egy hét vagy egy hónap) email formájában felkérjük a rendelése és az abban foglalt termékek véleményezésére, értékelése megosztására. Ezen hozzájárulást az abban foglalt e-mailek alján (footer) található „Leiratkozás/Feliratkozás kezelése” gombbal bármikor módosíthatja, vagy visszavonhatja.

Mely cégek kapcsolódnak az adatkezeléshez?

A Tulajdonos tevékenysége során az adatkezelésben érintett cégek:

A Vevő ESET biztonsági szoftverlicenc vásárlás során, próbalicenc igénylésekor, a licenc megküldése, a vásárlásról történő számla kiállítása, illetve a lejárat előtti kapcsolatfelvétel érdekében köteles az alábbi pontokban megadott személyes adatait megadni az Adatkezelő részére. A személyes adatok megadásának elmaradása a szerződés létrejöttének akadályát képezi.

Adattulajdonosi jogok és jogérvényesítés

Amennyiben nem szeretné személyes adatai kereskedelmi ajánlatok közlésére történő felhasználását, joga van mindezt indoklás nélkül megtiltani. Törlési kérelmét írásban szükséges megküldenie az Adatkezelő részére, e-mailben vagy postai levél formájában, jelen dokumentumban megjelölt elérhetőségekre.

Kiskorúak és korlátozottan cselekvőképes személyes adatainak védelme

A keyshop.hu internetes weboldala, valamint megjelenéseinek tartalma többnyire nem 13 év alatti kiskorúak részére szól. Nem kezelünk és nem gyűjtünk 13 év alatti gyermekekről személyes adatokat igazolható szülői vagy gondviselői hozzájárulás nélkül. Szülei vagy gondviselői kérhetik a gyermekre vonatkozó adatok kiadását, törlését. Ha az Adatkezelő számára az adatkezelés, adatfeldolgozás folyamán válik nyilvánvalóvá az életkor, abban az esetben a szülői hozzájárulás beszerzése céljából az adatok felhasználhatók.

Törvényes képviselő hozzájárulása szükséges cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához, kivéve a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt célzó és különösebb megfontolást nem igénylő szolgáltatásrészeket.

Mi az a cookie?

A cookie-k kis szövegfájlok, amelyeket az Ön által megnyitott webhelyek helyeznek el az Ön számítógépén. Széles körben használatosak, céljuk a webhelyek működtetése vagy működési hatékonyságának javítása, valamint az, hogy információkat küldjenek a webhely tulajdonosainak. Az alábbiakban részletesen is megtudhatja, milyen információkat gyűjtenek a cookie-k, és hogyan használjuk mi ezeket az információkat.

Az általunk általánosságban begyűjtött adattípusokról bővebben lásd adatvédelmi nyilatkozatunkat, jelen cookie- és weboldalon elhelyezett, és a továbbiakban tárolt adatokkal kapcsolatban pedig Rendszer információk pontot (fentebb, mint: Személyes adatok kezelése)

Hogyan és miért használjuk a cookie-kat?

A cookie-k segítségével javíthatjuk a webhelyek használhatóságát és funkcionalitását, valamint jobb áttekintést nyerhetünk arról, hogyan használják a látogatók a webhelyeket és az ezek által kínált eszközöket és szolgáltatásokat. A cookie-k révén az Ön személyes szükségleteihez szabhatjuk a webhelyeket, javíthatjuk felhasználóbarátságukat, visszajelzést kaphatunk elégedettségéről, és az internet más pontjain is kapcsolatba léphetünk Önnel.

A Cookie (sütik) nyilatkozat elfogadásával, vagy weboldalunkon való böngészés folytatásaval, regisztráció létrehozásaval, megrendelés leadásával Ön kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta ezen nyilatkozat pontjait átfogóan a jelen Adatvédelmi tájékoztatóval és minden más kapcsolódó dokumentumokkal együtt.

Fogalmak